Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество

Експертни решения директно на имейла Ви!

За да получите своето е-ръководство:
 
1. Правите заявка във формата по-долу.
 
2. Плащате го по банков път.
 
3. Получавате го на имейла, който сте посочили при заявката.
Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,
 

Специфичните теми в счетоводната и данъчната дейност нямат край. Дори без да добавяме към тях всички детайли при различните отрасли.
 
За нас не е трудно да откроим сред множеството казуси, които получаваме, конкретните тематики, които Ви затрудняват.
 
Една такава с движимото и недвижимото имущество.
 
Вашите колеги ни пращат въпроси във връзка с това достатъчно често, за да ни мотивират да изготвим електронно ръководство, което да е в тяхна и във Ваша помощ.
 
Затова представяме на Вашето внимание най-новата ни електронна книга:

 
"Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество - решени казуси"

 
За членове на Клуб РС Издателство:
 
Не забравяйте, че според своя членска програма имате право на допълнителна отстъпка от цената на електронното ръководство:
- 10% - за програма Минумум
- 15% - за програма Стандарт
- 20% - за програма Максимум
Какви конкретно казуси са разрешени на страниците на е-ръкводството "Счетоводно и данъчно третиране на движимо и недвижимо имущество":
 
 
За движимо имущество:
 Начисляване на ДДС при фактуриране към френска фирма на ремонт на техника в Сърбия
➜ Продажба на амортизиран автомобил към управителя на фирмата
➜ Данъчен кредит по закупен автомобил, който ще се използва за лични и служебни цели
➜ Дължимост на данък от приобретател на движима вещ
➜ Закупуване на автомобил на името на счетоводна кантора - ползване на данъчен кредит
➜ Продажба към ФЛ на автомобили втора употреба, закупени от нерегистрирани по ДДС ФЛ от ЕС
➜ Признаване за данъчни цели на разходи по наети от управители на дружеството автомобили
➜ Документиране на промяна в съотношение между служебно и лично ползване на автомобил
➜ Начисляване на ДДС при продажба на товарен автомобил, закупен от ФЛ
➜ Отдаване под наем на автомобил на собственика на дружество към дружеството му
➜ Продажба на апортиран автомобил
➜ Право на данъчен кредит при отдаване под наем на товарен автомобил
➜ Облагане на разходи във връзка със служебен автомобил
➜ Отразяване на фактура за продажба на автомобил втора употреба
➜ Отразяване на фактура за продажба на употребяван автомобил
➜ Фактуриране на продажба на кемпер към лизингова компания
➜ Документиране на прехвърляне право на собственост на автомобил на лизинг към ФЛ
 
За недвижимо имущество:
➜ Право на данъчен кредит по фактури във връзка с отдаван под наем апартамент
➜ Подаване на отчети и ГДД от фирма без приходи
➜ Деклариране на доставка от дружество приобретател
➜ Ползване на данъчен кредит по разходи за продажба на апартамент към регистрирано по ДДС чуждестранно ФЛ
➜ Документиране по ЗДДС на дейности по инвестиционна програма във връзка с нает обект
➜ Придобиване на поземлени имоти от ФЛ
➜ Отчетна стойност на обезценена сграда
➜ Определяне на отчетни стойности на кадастрални обекти
➜ Фактуриране на първо плащане по покупка на имот
➜ Избор сделка по продажба на сграда да бъде третирана като освободена или облагаема
➜ Приходи от продажба на части от сграда без Акт 16
➜ Приспадане на данъчен кредит до 12 месеца назад след регистрация по ЗДДС
➜ Продажба на гаражна клетка на ЕООД към собственика на ЕООД-то
➜ Регистрация по ЗДДС в България и Германия при извършване на строително-ремонтни дейности в Германия
➜ Договор за цесия във връзка с невърната сума по заем
➜ Данъчно и счетоводно третиране на разходи за дарения и обезщетения във връзка с изграждане на нов общински път
➜ Подаване на ГДД от фирма с прехвърлено право на строеж
➜ Фактуриране на наем, получаван от земеделски производител
➜ Начисляване на ДДС във фактури за предоставяне на услуги в Германия


Ето и експертите, които предоставиха решенията на казусите от е-ръководството:Ели Марова
Работи за РС Издателство и Бизнес Консултации от 2013 г и е съавтор на редица книги на издателството.

Експерт по ЗДДС и данъчно облагане и такси с дългогодишен опит. Управител на счетоводна фирма.

Елена Илиева
Завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, гр. София. Дълги години работи в сферата на външната търговия. Занимава се със счетоводство и данъчни консултации от 7 години. Експерт за Клуб Счетоводство и Портал Счетоводство от 2013 г по въпросите за данъци и такси, ДДС и счетоводство. Води семинар "Данъчни промени от 2015 г.", проведен през февруари в София.
 
Съавтор на редица електронни книги за РС Издателство и Бизнес Консултации - "Практически помощник на самоосигуряващото се лице", "Осчетоводяване на услуги и доставки в ЕС", "Промени в ДДС+Данъчно облагане и такси" и мн.др.

проф. д-р Любка Ценова
Юрист, адвокат от САК, професор, доктор по данъчно право, с богат опит като преподавател по данъчно и трудово право в икономически висши учебни заведения.

Специализирала и европейско данъчно право в Кралство Нидерландия и Австрия. Има публикации в специализирани счетоводни издания у нас и в чужбина.

Христо Досев
Един от най-ерудираните експерти по счетоводство в България - завършва магистърска степен "Счетоводство и контрол" в Стопанска академия "Д.А.Ценов" - гр. Свищов. От 2013 г. до днес - член на редакционния съвет на списанието на ИДЕС. Има дългогодишен опит като счетоводител, а от 2010 до днес е управляващ съдружник в "Досеви - консултации и одит".
 
Работи за РС Издателство и бизнес Консултации от 2012 г, като е консултант в Портал Счетоводство, както и редактор на специализиран бюлетин "Данъчно облагане и такси".
 
Автор на редица публикации и съавтор на електронни и печатни книги на РС Издателство и Бизнес Консултации.
Алиция Профирова Магистър по счетоводство във ВИИ "Карл Маркс", сега УНСС. Дипломиран експерт счетоводител от 1992 година.

С дългогодишен стаж и опит в областта на счетоводството и данъчното законодателство.

Трендафил Василев
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България от 2001 година.
 
От 1996 година трупа значителен професионален опит, работейки в сферата на бизнес услугите по следните направления:

- независим финансов одит и други ангажименти за изразяване на сигурност по отношение на финансови отчети и информация;
- съставяне на финансови отчети, текущо счетоводство и консултации;
- изготвяне и преглед на данъчни декларации, консултации и съвети свързани с данъчното и осигурително планиране и оптимизиране на бизнеса;
- обработка на възнагражденията на персонала;
- консултации и съдействие при стартиране и напускане на бизнес;
- консултации и съдействие по преструктурирания, преобразувания и придобивания на дружества.

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 52,80 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


Внимание: Ако желаете фактура, въведете данните си в поле "Бележки" по-долу!

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 12-та годинa нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, труд и осигуряване, човешки ресурси, GDPR, а вече и в основните сфери на правото.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти и да им осигуряваме нужната помощ за спокойна и вярна практика.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни и електронни издания:
❱❱❱ с готови решения на реални казуси
❱❱❱ с експертни анализи по ключови проблеми
❱❱❱ със законодателство
✑ проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 проф. д-р Любка Ценова
 Теодора Дичева
 Николай Такиев
 доц. д-р Теодора Рупска
✑ и други
Абонаментни услуги с експертни съвети,
решения и консултации:

☛ www.PortalSchetovodstvo.bg
  www.PortalTRZNormativi.bg
  www.PortalPravo.bg
☛ Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
☛ Електронно списание "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?
☛ Електронно списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"
 Електронно списание "Правен консултант"
☛ Печатно счетоводно списание "10 с ДДС"
Семинари по ключови проблеми от:

 счетоводството
 данъчното облагане и 
 ДДС
 Трудови правоотношения
❖ Осигуряване
❖ GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

➯ Персонални консултации
 Отстъпка от всяка поръчка на издание и заявка на абонамент
 Безплатна куриерска доставка
 Ежеседмичен безплатен бюлетин
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания, както и такива от наши партньори ще намерите тук:
www.straton.bg

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .

Тук можете да добавите всякакви уточнения и/или данни за ф-ра, ако желаете такава.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ