На вниманието на отдел "Счетоводство"!

291 Казуса относно ДДС, Такси и данъци, Счетоводство и Трудово законодателство

Колекция Данъчно облагане,
Счетоводство и Трудово законодателство
– обяснени казуси от финансови експерти –

Колекция Данъчно облагане, Счетоводство и Трудово законодателство

CD Промени в ДДС + Данъчно облагане и такси 125 Въпроса и отговора предложени от финансови експертиCD Счетоводно законодателство – обяснени и коментирани практически казуси 66 Счетоводни проблема разрешени от специалисти по счетоводство


CD Трудово законодателство – 100 анализа и обяснения по Кодекса на труда – Казуси по съкращения и уволнения, назначаване, трудови договори, осигурителни вноски
ВСИЧКИ новости в законодателството, които ще Ви предпазят от допускането на грешки и ще Ви помогнат във Вашия бизнес!

Трите CD-та от колекцията предлагат решения по най-сложните казуси в данъчното облагане, счетоводството и трудово законодателство!
Изберете CD-то, което най-много Ви интересува, или вземете цялата колекция!

В този случай ще получите 35% намаление от стандартната цена!!! Платете 49 лева с ДДС.
Внимание счетоводители: бъдете подготвени за новите разпоредби на Данъчния кодекс


Промени в ДДС + Данъчно облагане и такси
125 Въпроса и отговора предложени от специалисти


Разпоредбите отнасящи се за ДДС-то са изменени. Също и тези отнасящи се за Таксите и данъците.
Знаете ли новите изменения на Данъчния кодекс?

Знаете ли, че са изменени разпоредбите отнасящи се за данъчната основа на стоките?
Знаете ли, че са изменени законите отнасящи се за доставките на стоки втора ръка?
Знаете ли за появата на задължителни Декларации за ДДС и за Регистрите наложени от закона?
Знаете ли за появата на нови задължения отнасящи се за Данъка върху доходите на физическите лица?
Знаете ли, че акцизите бяха отново изменени?


Всичко за ДДС и за новите Такси и Данъци – обяснено от специалисти и илюстрирано в казуси

Накратко – Въпроси и Отговори от продукта


Изплащане на неустойка и начисляване на ДДС
ДДС на услуги извън ЕС
Издаване на фактура за получен аванс при доставка на стока от чуждестранна фирма
Ползване на ДДС при употребата на леки автомобили от охранителна фирма
Протокол по чл. 117 от датата на данъчното събитие!
ДДС върху държавни такси и разходи, внесени от едно ЮЛ за сметка на друго ЮЛ
ДДС при продажба на имот от физическо лице
Разпределение на дивидент и прилагане на ЗОБП
ЗКПО при командировъчни пари
Облагане на рента
Липса на документи при ревизия
Данъци върху даренията
Прихващане на дължим ДДС
ДДС върху доход от наем
Всичко обяснено с подробности, точно за Вас, за да НЯМАТЕ проблеми заради новостите в Данъчния кодекс.

Разберете сега 125 решения на всички тези проблеми, свързани с ДДС+Данъчно облагане и такси

Обърнете голямо внимание на Такси и данъци, така както са редефинирани в Новия Данъчен кодекс. Има важни изменения, отнасящи се за физическите и дори за юридическите лица.
Освен това, ще откриете начина, по който са дефинрани от Министерството новите типове Отговори на Всички въпроси са предложени на Вашето внимание от специалисти в сферата на счетоводството, с точни обяснения за всеки отделен случай. Всеки казус Ви предлага законното решение и Ви обяснява подробно как и кога се прилага.

Накратко – Въпроси и отговори по специалността:

Интрастат деклариране на стоки втора употреба
Регистрация по ДДС на физически лица
Брак на ДМА и начисляване на ДДС
Облагане с ДДС на едноличен търговец, извън търговското му качество
Спиране изпълнението на ревизионен акт
Сделки с нулева ставка по ЗДДС
ДДС при бракуване на МПС
Авансов данък на предприятията
Данъчни облекчение при разходи за застраховка „живот”
Дерегистрация на касов апарат, който не е свързан с НАП
Данъчно облагане на субсидия получена от регистриран земеделски производител
Бездействие и третирането му по ЗДДС
ДДС при хотелски услуги във връзка с фактури за проведен семинар
Авансово плащане към чуждестранен доставчик за ВОП стока
ДДС на налични активи при дерегистрация по ДДС
Формиране на оборот за регистрация по ДДССъветът на специалистите е следният:

Прочетете всеки отделен казус
Идентифицирайте в кои от Вашите случаи намира директно приложение.
Използвайте решението, предложено за разрешаване на проблемите, с които се срещате всеки ден в офиса.

Всичко за ДДС + Данъчно облагане и такси, както са предствени в Новия Данъчен кодекс – само 39 лева.

Внимание: Това е специална оферта, която ще бъде валидна само в следващите 72 часа!

Молим Ви да се изпратите заявка за този продукт още днес, тъй като е издадена в ограничен тираж и ще се изразходва бързо.
Налични са над 54 законни разпоредби, голяма част от които с незабавно приложение. Прочетете за новите законни разпоредби в продукта, предназначен за тях.

Не забравяйте: имате на разположение 110 страници подробно обяснено законодателство от специалисти САМО за практическото ползване от счетоводителите в България. Това не е учебник и няма само теория в него, именно защото този продукт е направен с желание да подпомогнем работещите всеки ден в тази сфера.

Изберете сигурността при приложението на закона! Избегнете глобите! Счетоводните експерти Ви помагат сега да разберете и да прилагате правилно действащото законодателство, особено предвид новото му изменение!

Счетоводно законодателство – 66 казуса, които Ви показват как да действате правилно и законно във всяка ситуация

Счетоводно законодателство – практически и обсъждани казуси
66 Счетоводни проблема разрешени от специалисти по счетоводство

Закона за счетоводството е “Библията” на счетоводителите в България. Разберете как да избегнете проблемите, с които се сблъскват новите разпоредби !

Познавате ли новите рa зпоредби? Знаете ли как да се справите с неяснотите, които биха могли да се появят при практическите интерпретации?

Действайте без да се колебаете! Вземете правилно и законно
решение по отношение на всички променени аспекти от Закона
на счетоводството:

— коригиране на грешките в регистрите за продажби
— приспадане на ДДС в особени случаи
— предo ставяне на намаления и бонуси
— изготвяне на счетоводните отчети съгласно законодателството
— фактура – изготвяне и регистриране

...и т.н.Най-важното нещо за един счетоводител е да Реши и да Приложи правилно закона, съгласно официалните разпоредби. Поради това е от жизнена важност да знаете всички промени на закона преди те да засегнат ежедневната Ви работа!

Прочетете обясненията и казусите предложени от специалисти счетоводители.
Избегнете грешките и очевидно, глобите , дължащи се на несигурните решения в сферата на счетоводството!

Примери от Резюмето на работата:

Разпределение на дивидент и прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой
Данък върху разходите, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
Платени неустойки между фирми
Данъчно непризнат разход на ООД от неплатена фактура към ЕТ?
Корекция на грешно отчетени продажби по касов апарат
Отчитане на ликвидационен дял съдружник
Счетоводно отчитане на възстановен ДДС
Документиране на доход на физическо лице
Разходи и касов ордер
Индивидуален сметкоплан на предприятието
Публикуване на ГФО
Унищожаване на счетоводни документи преди изтичане на законовия срок
Счетоводно отчитане на дивидент
Счетоводно отчитане на боунис /натурал рабат/
Договор между ЕТ и физическо лице


Разберете всички отговори, от които се нуждаете във финансово-счетоводната дейност! Подсигурете се, за да сте запознати с новия Закон за счетоводството.
CD Счетоводно законодателство – 66 Практически казуси, обяснени и коментирани, е продуктът, от който се нуждаете!


Какви са Вашите предимства? CD Счетоводно законодателство, обяснени 66 казуса Ви помага да:

Действате правилно, съгласно закона!
Разберете навреме всички промени на закона преди да бъде засегната ежедневната Ви дейност!
Избягвате грешките и очевидно, глобите, дължащи се на несигурните решения в сферата на счетоводството!
Имайте сигурността, че във всеки момент работите с професионализъм, дори когато законът е несигурен от днес до утре!
Разбирайте случаите в множеството практически тълкувания на закона, които могат да Ви подведат.

Внимание: всяка грешка при прилагането на разпоредбите на Закона за счетоводството ще бъде заплатена много скъпо, особено в светлината на последните нарушения решени от закона.

Много е важно да познавате точно по какъв начин КАКВО и КАК е променено, тъй като това е особено чувствителна сфера, която може да породи големи финансови загуби.

Примери от резюмето на работата

Данъчно облекчение за наемане на работа на безработно лице
Плащане на данък от фирма за наем на 2 физически лица
Годишна данъчна декларация и доход от трудов договор
Деклариране на предоставен безлихвен паричен заем
Деклариране на изплатени възнаграждения на физическо лице по булстат
Периодичност на задължителната инвентаризация
ЕТ и неиздаване на фискален бон
Счетоводни записвания при продажба на автомобил
Съдържание на ГФО на малки предприятия
Заплати и ограничения за плащане в брой


Отговорите на Всички въпроси са предложени от специалисти в сферата на счетоводството и фискалността, с точни определения за всеки отделен случай. Всеки казус Ви предлага законното решение и Ви обяснява какво и как се прилага.

Това не е теоритична работа, а практическа, целяща да подпомогне счетоводителите в ежедневната им офис дейност. Ако желаете теоритичен трактат за счетоводството Ви предлагаме да идете в някой унивеситет.

Прочетете всеки казус, отнасящ се за въпроси от закона за счетоводтвото и приложете законните решения предложени от специалисти. Всеки от тези казуси съдържа практически обясненеия и разрешаването на въпроси, съгласно новото законодателство.

Важно: Бяха издадени само 758 CD-та, в много малък тираж със затворено обръщение. Ако желаете да го получите Ви молим да попълтите Формуляра за записване още Днес!


СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА: Само този месец ползвате цената от 39 лева , точно за да бъде възможно най-достъпна за Вас

Доставката е безплатна

Примери от резюмето на работата

Разрешете счетоводните проблеми. Бързо. С малко пари. Без усилие!

Помислете ! Само 0 ,29 лева / разрешен случай! 66 решения Ви помагат да излезете от безизходното положение породено от промяната на законодателството!
В случай, че желаете да получите този продукт (доставката с куриер е Безплатна и се извършва до 48 часа), Ви молим да попълните Формуляра за записване и да уточните ясно дали доставаката да бъде извършена на личния Ви адрес или в офиса.

Всичко, от което се интересувате свързано със Счетоводното законодателство
Обяснени и коментирани пратически казуси
66 счетоводни проблема разрешени от специалисти
Разберете всички отговори, от които имате нужда за Вашата финансово-счетоводна дейност!


Желаете ли да знаете най-новата информация от сферата на трудовото законодателство? Има едно единствено решение:

Трудово законодателство – анализи и обяснения относно Кодекса на труда, казуси по съкращения, назначаване, договори, осигуряване

Разберете всичко за Кодекса на труда. Научете се да НЕ грешите и избегнете глобите!

Използвайте максимално предимствата предлагани от закона!
Какво НЕ трябва да пишем в Трудовия договор и какво е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, съгласно действащите закони?
Кои са осигурителните вноски изчислени за всяка отделна категория?
Как да процедираме в случай на Уволнение, за да бъдат избегнати всякакви проблеми със закона?
Кои са ВСИЧКИ законни разпоредби свързани с Отпуск по майчинство и Отпуск за почивка?
Как да процедираме със служителите в изпитателния срок? А със служителите, които представят молба за напускане?

Десетки и стотици въпроси се появяват ежеседмично в Отдела Човешки ресурси. Сигурни ли сте, че сте избрали най-добрите решения? Защо да чакате в страх, поради това, че не знаете какво да направите?

Законът се променя и рискът от допускането на грешки е много голям!
В резултат на молбите получени от Ваши колеги, решихме да предложим обяснения на специалистите от тази сфера на Всеки един от проблемите.Прочетете Казуси
Всичко за Уволнение, Назначаване, Трудови договори, Осигурителни вноски
Обобщение на “Трудово законодателство – анализи и обяснения”:

Трудови правоотношения при промяна на работодател
Право на парично обезщетение за безработица
Работа по граждански договор по време на майчинство
Уволнение по време на отпуск
Две длъжности в една фирма
Осигуряване на максималния осигурителен доход
Ваучери за храна при отсъствие от работа
Трудов стаж и допълнително възнаграждение
Напускане без предизвестие при изтичане на договор
Обезщетение за извънреден труд?
Декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)
Трудов стаж и граждански договор
Отказ за подписване на заповед за съкращение
Неизплатени заплати и жалба до инспекция по труда
Книги и дневници по Кодекса на труда


Не забравяйте: Целта на този продукт е да Ви информира как да спазите закона, но и как максимално да се възползвате от правата предлагани на работодателите от Кодекса на труда.


На практика това е единствената работа издадена от професионалисти в сферата на трудовото законодателство, в която ще откриете ВСИЧКО, което Ви интересува за Уволнение, Назначаване, Трудови договори, Осигурителни вноски, съгласно действащото законодателство.

“Трудово законодателство – анализи и обяснения” е на CD, така че да можете винаги да бъде на Ваше разположение в офиса и да можете да копирате на собствения Ви компютър всичко, което Ви интересува.

CD- то съдържа функционалността Бързо търсене, която Ви позволява да откриете всеки търсен термин до 30 секунди. Само трябва да натиснете върху "Уволнения", например, и ще откриете всичко, което Ви интересува по този въпрос.

Обобщението “Кодекс на труда – анализиран и обяснен”:

Пенсионен стаж и граждански договор
Срокове за подаване на болничен
Право на майчинство без трудов стаж в България
Приходи от граждански договор – справка за окончателния размер на осигуровки на самоосигуряващо се лице
Осигуряване на работник в чужбина, изпратен от български посредник
Изплатени заплати и внесени осигурителни вноски
Зачитане на трудов стаж при работа на няколко трудови договора
Съкращаване на работещ пенсионер
График платен годишен отпуск
Осигурителни вноски за обезщетенияПо искане на авторите, цената на това CD е запазена само на 39 лева, точно, за да бъде достъпна на всички лица от Отдел Човешки ресурси.

Молбата на авторите е да си запазите един екземпляр днес или най-късно утре, тъй като Стартовата цена ще бъде запазена само за първите 1.200 екземпляра.

В този момент първият тираж е изразходен почти до половината, 48 часа след лансирането му.

В случай, че желаете да получите тази работа (доставката с куриер е Безплатна и се извършва до 48 часа), Ви молим да попълните Формуляра за записване и да уточните ясно дали доставката да бъде извършена на личния адрес или в офиса.

Използвайте всеки ден най-добрите решения от Кодекса на труда!


Прочетете Съветите на специалисти и ги прилагайте всеки ден в офиса.

Всичко за Уволнение, Назначаване, Трудови договори, Осигурителни вноски

Само така ще разберете, стъпка по стъпка, какво ТРЯБВА да направите и най-вече какво НЕ ТРЯБВА да направите, съгласно закона.

Избегнете стреса от несигурността и приложете решенията на специалисти от Министерството. Това е най-лесния начин да получите сигурност при вземането на правилни решения.


Възползвайте се от цялостна гаранция за 90 дни!

Точно така, ако не сте доволни от съдържанието на CD –то дори в най-малка степен, можете да ни го върнете в неповредена опаковка, на адрес: гр. Русе, ул. “Христо Г. Данов” 2, в срок до 90 дни. Ще получите цялата платена сума без абсолютно никакъв въпрос от наша страна

Поръчайте сега!

Благодарим Ви за доверието и сме сигурни, че ще използвате почти всеки ден тази единствена на пазара работа, изготвена от експерти специално за Отдел Човешки ресурси.


35% НАМАЛЕНИЕ!

Попълнете Формуляра за поръчка по-долу само за CD-то, от което се интересувате или за цялата колекция и се възползвайте от 35% НАМАЛЕНИЕ!

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на ЗЗЛД. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данните в този талон. Информационна бележка!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ